پایگاه‌های نظامی آمریکا با موشک‌های ایرانی چقدر فاصله دارند؟

جنگ با آمریکا

در این اینفوگرافیک نشان داده‌ایم که پایگاه‌های نظامی آمریکا چه میزان سرباز دارند و در چه فاصله‌ای از موشک‌های ایران قرار گرفته‌اند؟

آمریکا ناو آبراهام لینکلن و 4 فروند هواپیما بمب افکن B52 را به خلیج فارس و قطر وارد کرده است. آنها می‌گویند به دنبال اعلام هشدار به ایران هستند اما بررسی‌های نظامی نشان می‌دهد که آمریکا امکان آغاز جنگ را ندارد.
در این اینفوگرافیک نشان داده‌ایم که پایگاه‌های نظامی آمریکا چه میزان سرباز دارند و در چه فاصله‌ای از موشک‌های ایران قرار گرفته‌اند؟

منبع: تبیان